برگزاری جلسه «گفتگوی ایران و ترکیه» در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نویسنده: فهیمه قربانی. |

جلسه مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه  ترکیه (اورسام) و انجمن علوم سیاسی ایران در تاریخ 19 دی 1394 با شرکت جمع کثیری از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست مشترک پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای در مورد آخرین تحولات منطقه خاورمیانه به خصوص آثار تنش در روابط روسیه و ترکیه بدنبال سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه و همچنین تنش دیپلماتیک در روابط ایران و عربستان سعودی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
 پرسش کلیدی در این جلسه این بود که وقایع اخیر چه تاثیراتی بر روابط ایران و ترکیه گذاشته است. از طرف ایران دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده، دکتر قدیر نصری پژوهشگر ارشد و آقای عبدالرسول دیوسالار پژوهشگر مهمان و از طرف ترکیه دکتر شعبان کارداش رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه ترکیه و دکتر امره ارشین از دانشگاه مرمره دیدگاه های خود را مطرح کردند. سپس در یک دور گفتگوی جدی دیگر سایر پژوهشگران دو مرکز مطالعات استرتژیک دیدگاه های خود را در مورد موضاعات منطقه ای و سیاست های ترکیه مطرح کردند. در مرحله بعد حضار ایرانی به طرح پرسش و اظهار دیدگاههای خود پرداختند.


نویسنده

فهیمه قربانی

فهیمه قربانی دستیار سردبیر در فصلنامه انگلیسی دیسکورس از انتشارات پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم قربانی مطالعات ترکیه شناسی، روابط ایران ـ کشورهای عربی خلیج فارس و روابط ایران ـ ترکیه است.