گزارش نشست حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نویسنده: فهیمه قربانی. |

روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 1395، نشستی با حضور هیاتی از حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو و روسای نمایندگی های آنها در تهران، بغداد و دمشق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور برخی از پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده و نمایندگانی از وزارت امورخارجه برگزار شد. در این نشست، آقای پاتریک همیلتون (Patrick Hamilton) معاونت منطقه ای عملیات کمیته ی بین المللی صلیب سرخ  در خاور نزدیک و میانه، خانم کاتارینا ریتز (Katharina Ritz) رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در بغداد، خانم ماریان گسر (Marianne Gasser) رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق، آقای دکتر شاهرخ شاکریان رئیس اداره امور سیاسی چند جانبه وزارت امور خارجه و آقای دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به بیان دیدگاه های خود در حوزه مورد نظر پرداختند.

 


نویسنده

فهیمه قربانی

فهیمه قربانی دستیار سردبیر در فصلنامه انگلیسی دیسکورس از انتشارات پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم قربانی مطالعات ترکیه شناسی، روابط ایران ـ کشورهای عربی خلیج فارس و روابط ایران ـ ترکیه است.