شماره 92-91 فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره  92-91 فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان1397) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی-تمدني و امنیتی ایران به شمار می رود، اين فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، راه كارهاي كاربردي در حوزه سياستگذاري برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

سخن فصل

 نمایش اتحاد غربی در حمله موشکی به سوریه/ کیهان برزگر

 

مقالات

واکاوی مؤلفه های اثر گذار بر سیاست خارجی مصر (2015-1948)/ الهام رسولی ثانی آبادی- حامد بیات مختاری

بررسی زمینه های ظهور بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه؛ بر اساس متغیرهای تسهیل کننده/

مهناز گودرزی- سعید حسن زاده

پیدایش و تطور روابط نظامی بین آمریکا و عربستان سعودی (1979-1943)/ کامران طارمی

دلایل واگرایی منافع در سیاست خارجی ایران و روسیه/ هرمز جعفری- سمانه آشوبی

تاثیر شکاف قومی و مذهبی بر نا پایداری سیاسی در افغانستان/ علی ستاری- مهدی قاسمی- محمد فلاح

واکاوی چالش های ژئوپلیتیکی کردستان عراق/ حجت مهکویی

جهانی شدن و تحول در ساخت اقتصادی کشورهای عرب خاورمیانه/ علی اشرف نظری- لقمان قنبری

مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی در تجاوزات به غزه/ عباس تدینی- سوران حیاتی