شماره 95 فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 95 فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و ششم، شماره اول، بهار1398) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی-تمدني و امنیتی ایران به شمار می رود، اين فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، راه كارهاي كاربردي در حوزه سياستگذاري برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

 

سخن فصل

ترامپ و شکاف در جبهه غربی/ کیهان برزگر

 

مقالات

تبیین چالش های شیعیان در کشور بحرین/ حجت مهکویی

تحول تکنولوژی موشکی ایران و پیامدهای منطقه ای آن/ فریبرز ارغوانی پیر سلامی- سحر پیران خو

سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه در دوران اوباما و ترامپ/ حمید درج- علی باقری دولت آبادی

خشکسالی و بحران آب در خاورمیانه و راهکارهای حقوقی مدیریت آن/ فاطمه السادات معلومی- سعید ساطعی

تاثیر تروریسم بر منطقه گرایی در خاورمیانه با تاکید بر داعش/ رحمت حاجی مینه- رویا رئیسی

قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی (از جنگ دو کره تا بحران سوریه)/ سمانه سادات حسینی یزدی- سید احمد طباطبایی