گروه مطالعات تروریسم نوین پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات تروریسم نوین پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

تروریسم و فناوری های نوین

سخنران:

دکتر شادی لنگرودی

عضو هیئت علمی و معاون پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی اشراق

مدیر نشست:

مریم هاشمی نژاد، دبیر اجرایی گروه مطالعات تروریسم نوین در خاورمیانه

 

زمان: سه شنبه 28 بهمن 1399 ساعت: 19:00

 

لینک:

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf