مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه با همكاري گروه روابط بين الملل دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

                

مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه با همكاري

گروه روابط بين الملل دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

 

پويايي هاي نوين ژئوپليتيكي در قفقاز جنوبي ؛ بازيگران ، اهداف و چشم انداز

 

با سخن و تحليل ؛

 

دكتر فاروق اوزياكار، از دپارتمان روابط بين الملل دانشگاه اكستر انگلستان

 

دكتر وحيد حسين زاده، دانش آموخته آكادمي ديپلماتيك وزارت خارجه روسيه و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

 

دكتر افشين زرگر، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي كرج

 

دكتر ولي كوزه گر كالجي، پژوهشگر ارشد مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري

 

مدير نشست ؛ دكتر آرمينا آرم ، مدرس دانشگاه و دبير گروه مطالعات اوراسيا

 

 

زمان ؛ روز يكشنبه ١١ مهر ١٤٠٠ ساعت ١٩

 

لينك حضور و بحث ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar