جامعه و سیاست خارجی عراق

تعداد 7

تحلیل و ارزیابی نتایج پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در 2021

۵ آبان ۱۴۰۰

سیستم سیاسی عراق، سیستمی پارلمانی و حزبی است. احزاب سیاسی برای تصاحب قدرت هر چهار سال یکبار به انتخابات مراجعه می کنند. سال 2005 اولین انتخابات عراق جدید برگزار شد و پس از آن، بعد از هر انتخابات کشمکش های طولانی میان ائتلاف ها بر سر پروسه دولت سازی شکل می گیرد. اتفاقات بعد از انتخابات 2018 ، ائتلاف متزلزلی را در تشکیل دولت عادل عبدالمهدی ایجاد کرد که موجب گردید بعد اعتراضات تشرین 2019، عادل عبدلمهدی استعفا دهد و نهایتا مصطفی کاظمی در ماه 5-2020 به نخست وزیری رسید. یکی از وعده های کاظمی به معترضین انجام انتخابات زودهنگام و اصلاح قانون انتخابات بود.

ائتلاف های انتخاباتی عراق در سایه ی فرقه گرایی و اعتراضات اکتبر

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

انتخابات آینده عراق که برآمده از اعتراضات اکتبر است، مهمترین رویداد سیاسی عراق از سال 2005 محسوب می شود که در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه واقع شده است. معترضان انتخابات 2018 را به دلیل سطح پایین مشارکت فاقد مشروعیت می دانستند و خواستار بازنگری کل سیستم سیاسی و اقتصادی عراق بودند، تظاهرات گسترده مردمی که علیه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بود، پارلمان این کشور را وادار به تغییر قوانین انتخاباتی و انتخابات زود هنگام کرد.

عراق در دوراهی تردید و امید به اصلاحات در آینده

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به دنبال سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 مردم عراق امیدوار شدند که بعد از حدود 35 سال استبداد و دیکتاتوری تغییرات اساسی در زندگی آنها پدیدار شود اما در سالهای بعد این آمال و آرزوها به سرانجام مطلوب خود نرسید و مشکلات عدیده دیگری نیز گریبانگیر مردم این کشور شد. ساختار سیاسی عراق بعد از 2003 با بی ثباتی های متعددی مواجه شد از جمله : تنش های قومی و فرقه ای ، مداخلات خارجی، چالش های امنیتی ایجاد شده توسط گروه های تروریستی-تکفیری، شبه نظامیان،بقایای رژیم بعث و ...، علاوه بر اینها، سیستم سیاسی این کشور در هر دولت ضعیف تر و قادر به اصلاحات ساختاری نبود

دولت موقت الکاظمی: روابط عراق و عربستان- تقویت ناسیونالیسم عربی؛ علل و پیامدها

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تظاهرات اکتبر 2019 ، که شدیدترین اعتراضات از سال 2003 بود، صحنه سیاسی عراق را به کلی تغییر داد، معترضان خواستار استعفای دولت، تغییرقانون انتخاباتی (که به احزاب کوچکتر فرصت پیروزی در انتخابات را بدهد)، انتخابات زودهنگام (انتخابات 2018 را به دلیل مشارکت حداقلی فاقد مشروعیت می دانستند) و ... بودند با تشدید تظاهرات عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، مجبور به استعفا شد، تظاهر کنندگان احزاب سنتی و محافظه کار را که از سال 2005 صحنه سیاسی عراق را در اختیار داشتند،

رویکرد بایدن در قبال عراق

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

در ساختار حکومتی آمریکا، رئیس جمهور مسئولیت اصلی را در تعین سیاست خارجی عهده دار است، هرچند تنها عامل اصلی تصمیم‌گیرنده در سیاست خارجی آمریکا نیست. با روی کار آمدن هر رئیس جمهور شاهد ظهور یک گفتمان جدید در عرصه سیاست خارجی آمریکا هستیم. هریک از تصمیم گیرندگان، براساس برداشتی که از شرایط محیط داخلی و بین الملل دارند، اولویت های خود در عرصه سیاست خارجی را تعیین می کنند. یکی از کشورهایی که همواره در کانون توجه ایالات متحده امریکا در عرصه سیاست خارجی بوده، عراق است. این کشور، به ویژه از 2003 به یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تبدیل شده است.

طرح تمرکززدایی اداری و اقتصادی استان های سلیمانیه، حلبجه و مناطق ویژه گرمیان و راپرین از اقلیم کردستان: علل و پیامدها

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

اقلیم کردستان از سال 2014 به دلایلی مانند جنگ با داعش، کاهش قیمت جهانی نفت، قطع بودجه اقلیم کردستان از سوی حکومت مرکزی عراق و بحران کروناو ... با چالش های متعدد سیاسی و اقتصادی روبه رو شده است