جامعه و سیاست خارجی عراق

تعداد 1

طرح تمرکززدایی اداری و اقتصادی استان های سلیمانیه، حلبجه و مناطق ویژه گرمیان و راپرین از اقلیم کردستان: علل و پیامدها

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

اقلیم کردستان از سال 2014 به دلایلی مانند جنگ با داعش، کاهش قیمت جهانی نفت، قطع بودجه اقلیم کردستان از سوی حکومت مرکزی عراق و بحران کروناو ... با چالش های متعدد سیاسی و اقتصادی روبه رو شده است