جامعه و سیاست خارجی عراق

تعداد 3

دولت موقت الکاظمی: روابط عراق و عربستان- تقویت ناسیونالیسم عربی؛ علل و پیامدها

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تظاهرات اکتبر 2019 ، که شدیدترین اعتراضات از سال 2003 بود، صحنه سیاسی عراق را به کلی تغییر داد، معترضان خواستار استعفای دولت، تغییرقانون انتخاباتی (که به احزاب کوچکتر فرصت پیروزی در انتخابات را بدهد)، انتخابات زودهنگام (انتخابات 2018 را به دلیل مشارکت حداقلی فاقد مشروعیت می دانستند) و ... بودند با تشدید تظاهرات عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، مجبور به استعفا شد، تظاهر کنندگان احزاب سنتی و محافظه کار را که از سال 2005 صحنه سیاسی عراق را در اختیار داشتند،

رویکرد بایدن در قبال عراق

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

در ساختار حکومتی آمریکا، رئیس جمهور مسئولیت اصلی را در تعین سیاست خارجی عهده دار است، هرچند تنها عامل اصلی تصمیم‌گیرنده در سیاست خارجی آمریکا نیست. با روی کار آمدن هر رئیس جمهور شاهد ظهور یک گفتمان جدید در عرصه سیاست خارجی آمریکا هستیم. هریک از تصمیم گیرندگان، براساس برداشتی که از شرایط محیط داخلی و بین الملل دارند، اولویت های خود در عرصه سیاست خارجی را تعیین می کنند. یکی از کشورهایی که همواره در کانون توجه ایالات متحده امریکا در عرصه سیاست خارجی بوده، عراق است. این کشور، به ویژه از 2003 به یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تبدیل شده است.

طرح تمرکززدایی اداری و اقتصادی استان های سلیمانیه، حلبجه و مناطق ویژه گرمیان و راپرین از اقلیم کردستان: علل و پیامدها

نویسنده: سمیرا ازکات  |   ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

اقلیم کردستان از سال 2014 به دلایلی مانند جنگ با داعش، کاهش قیمت جهانی نفت، قطع بودجه اقلیم کردستان از سوی حکومت مرکزی عراق و بحران کروناو ... با چالش های متعدد سیاسی و اقتصادی روبه رو شده است