کارگاه آموزشی

تعداد 10


آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه در کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان سال تحصیلی 1394-1395

نویسنده: فهیمه قربانی  |  تاریخ:۶ مرداد ۱۳۹۵

روز سه شنبه 5 مردادماه 1395 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1395 با موضوع «آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه» برگزار کرد.

نقش تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل

نویسنده: فهیمه قربانی  |  تاریخ:۱ خرداد ۱۳۹۴

روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه دیگری از کارگاه های آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1393 با موضوع "نقش نظریه در پیشبرد پژوهش­های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد.

حمیرا مشیرزاده در کارگاه آموزشی فن مقاله نویسی پژوهشگران مهمان سال تحصیلی 1394- 1393

نویسنده:  |  تاریخ:۲۷ فروردین ۱۳۹۴

روز چهارشنبه 26 فروردین ماه 1394 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1394-1393 را با موضوع "آموزش فن مقاله نویسی (مقالات علمی- پژوهشی)" برگزار کرد.

بایسته های استراتژیک ایران در مقابل داعش : تحلیلی بر اساس مدل SWOT

نویسنده:  |  تاریخ:۲۵ اسفند ۱۳۹۳

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در اقدامی مبتکرانه کارگاهی مبتنی بر روش SWOT ترتیب داد و در پژوهشی گروهی تلاش کرد با استفاده از این ماتریس و تطبیق آن با موضوع مطرح‌شده، داده‌های جدید و متنوعی استخراج کرده و شیوه‌ی جدیدی برای رسیدن به استراتژی‌های مناسب ارائه کند.

فنون و تجارب حضور در سمینارهای بین المللی

نویسنده: منیر حضوری  |  تاریخ:۲۵ اسفند ۱۳۹۳

روز سه شنبه 10 تیرماه 1393 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه یکی دیگر از  کارگاه های آموزشی پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1393-1392 با موضوع "فنون و تجارب حضور در سمینارهای بین المللی" را برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مهمان پژوهشکده حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر به ایراد سخنرانی پرداخت.

جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل با حضور دکتر سید محمد کاظم سجادپور مشاور ارشد وزیر امور خارجه

نویسنده: منیر حضوری  |  تاریخ:۲۴ اسفند ۱۳۹۳

روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دومین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1393-1392 با موضوع "جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد.

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی (workshop) "پژوهشگران مهمان" سال تحصیلی 1393- 1392

نویسنده: منیر حضوری  |  تاریخ:۲۳ آذر ۱۳۹۲

روز پنجشنبه 21 آذر ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نخستین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1393-1392 با موضوع " آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مهمان جدید و عده ای از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد نیز حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات  و  رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و قائم مقام پژوهشکده به بحث در مورد اصول و فنون نوشتن مقالات کوتاه پرداختند.

گزارش کارگاه آموزشی "آموزش فن مقاله نویسی (مقالات علمی- پژوهشی)" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نویسنده:  |  تاریخ:۱۵ تیر ۱۳۹۲

روز پنجشنبه 6 تیر ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه سومین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1392-1391 را با موضوع "آموزش فن مقاله نویسی (مقالات علمی- پژوهشی)" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و تعدادی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حضور داشتند، دکتر حمیرا مشیرزاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت. دکتر کیهان برزگر عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز مدیریت جلسه را بر عهده داشت.

گزارش کارگاه آموزشی جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نویسنده: زهرا توکلی  |  تاریخ:۲۱ بهمن ۱۳۹۱

روز پنجشنبه 19 بهمن ماه 1391 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دومین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1392-1391 با موضوع "جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده حضور داشتند، دکتر سید محمدکاظم سجادپور عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به ایراد سخنرانی پرداخت. دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز مدیریت جلسه را بر عهده داشت.

برگزاری کارگاه آموزشی فنون مقاله نویسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نویسنده: منیر حضوری  |  تاریخ:۱۳ آذر ۱۳۹۱

روز پنجشنبه 9 آذر ماه 1391 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نخستین کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1392-1391 با موضوع "فنون مقاله نویسی" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مهمان پژوهشکده حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده، خانم مریم پاشنگ و آقای رحمت حاجی مینه پژوهشگران مهمان پژوهشکده و خانم زهرا توکلی دستیار برنامه پژوهشگران مهمان نکاتی را مطرح کردند. 


صفحه 1 از 1