کارگاه آموزشی

تعداد 44

مدرسه مهارت پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

كارگاهِ شيوه هاي عملي - تجربيِ انتخاب موضوع ، نگارش و انتشار مقاله علمي در مجله هاي معتبر اروپا -امريكايي + شيوه هاي درستِ اخذ فاند و پذيرش

۲۲ تیر ۱۴۰۱

با تدريس و راهنمايي عملي؛ دكتر علم صالح ، استاديار علوم سياسي در دانشگاه ملي استراليا

تكنيك‌هاي عملي-تجربيِ نگارش استاندارد بین‌المللي در رشته روابط بین‌الملل و علوم سیاسی

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

کارگاه تخصصی گروه مطالعات تروریسم نوین در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه تحت عنوان «تكنيك‌هاي عملي-تجربيِ نگارش استاندارد بین‌المللي در رشته روابط بین‌الملل و علوم سیاسی» با تدريس دکتر علم صالح، استاديار دانشگاه ملی استرالیا و داور مجله بریتانیایی مطالعات خاورمیانه به ‌صورت مجازی در ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.