کارگاه آموزشی

تعداد 31

مبانی خاورمیانه شناسی به قلم دکتر محمود سریع القلم

نویسنده: محمود سريع القلم  |   ۶ اسفند ۱۳۹۹

کلیدی ترین مفهوم در شناخت وضعیت نابسامان خاورمیانه / شمال آفریقا، مفهوم Nation-State است. تقریبا در این منطقه، هیچ کشوری Nation-State نیست. ویژگی که محصول سیاسی مدرنیته است و به همه کشورهای جهان تسری پیدا کرده است. دولت - ملت یعنی نیروها و فراکسیون های سیاسی و اجتماعی در مورد اهداف و جهت گیری های کشور به اجماع پایدار دست یافته اند.

نقش تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل

۱ خرداد ۱۳۹۴

روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه دیگری از کارگاه های آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1393 با موضوع "نقش نظریه در پیشبرد پژوهش­های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد.

حضور دکتر سید محمد کاظم سجادپور مشاور ارشد وزیر امور خارجه در کارگاه آموزشی "نقش تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل"

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه دیگری از کارگاه­های آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1393 با موضوع "نقش نظریه در پیشبرد پژوهش­های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد.

حمیرا مشیرزاده در کارگاه آموزشی فن مقاله نویسی پژوهشگران مهمان سال تحصیلی 1394- 1393

۲۷ فروردین ۱۳۹۴

روز چهارشنبه 26 فروردین ماه 1394 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1394-1393 را با موضوع "آموزش فن مقاله نویسی (مقالات علمی- پژوهشی)" برگزار کرد.