برنامه گروه های علمی
گروه بررسي ملاحظات استراتژيك چين در خاورميانه برگز...

نقش در حال تحول چين در خاورميانه

گروه مطالعات كشمكش و همكاري در خاورميانه برگزار مي...

بازخيزي طالبان و آینده افغانستان

گروه مطالعات مسايل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند...

ژئوپلیتیک آب در خاورمیانه و شمال آفریقا: مورد سد النهضة

گروه مطالعات مسايل هيدروپليتيك خاورميانه برگزار مي...

نكته هاي نو در نسبت آب و امنيت ملي ؛ بحران ناشي از كمبود آب ، چگونه امنيت ملي را متأثر مي كند؟

گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند...

گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛ دولت سیزدهم و سیاست خارجی: فرصت ها، چالش ها، دستاوردها و ح...

نشست سوم از درس گفتارهاي پروفسور رجايي در باب اير...

نشست سوم از درس گفتارهاي پروفسور رجايي در باب ايران امروز ؛ گروه مطالعات متن های اساسی در خاورميانه شناسی برگ...

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
بازدارندگی متعادل: روابط ایران و اسرائیل در خاورمیانه آشفته
شناسایی چالش‌های استراتژیک نوظهور در تروریسم نوین (بخش دوم)
اسرائیل در آستانه تنش
تروریسم در دهة 2020: بررسی چشم‌انداز تهدید جهانی - بخش اول
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
کتابخانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه