برنامه گروه های علمی
گروه بررسی مسائل استراتژیک خاورمیانه با همکاری گرو...

امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران؛ زمینه های همکاری و رویارویی

گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمی...

کالبد شکافی نقش ترکیه در تحولات قفقاز

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك امريكا برگزار مي كند...

آینده مذاکرات هسته ای ایران در دوران ابراهیم رئیسی و جو بایدن

مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه ب...

پويايي هاي نوين ژئوپليتيكي در قفقاز جنوبي ؛ بازيگران ، اهداف و چشم انداز

گروه اقتصاد سیاسی تحریم برگزار می کند:

تحریم‌های ایران و منافع خاص در آمریکا

گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه برگزار می کند؛

كشمكش در افغانستان ؛ برندگان ، بازندگان و ملاحظات استراتژيك بازيگران دخيل

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
روسیه در خاورمیانه در سال 2021: آموزه‌هایی از سال 2020
تحلیل فرصت ها برای استراتژی ضد تروریسم ایالات متحده (بخش 3 و پایانی)
کاربست « گفتارها» ی ماکیاوللی در مورد جنگ ( امریکا) در عراق و افغانستان
همه نگاه ها به آسیای مرکزی است
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
کتابخانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه