برنامه گروه های علمی
تكنيك هاي عملي - تجربيِ نگارش استاندارد بین الملل...

گروه مطالعات تروریسم نوین پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار می كند :

چين و ايران در مواجهه با جنگ روسيه - اوكراين

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك چين برگزار مي كند ؛

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظريه هاي سياسي و جهان ، ميان جهان بيني خدا(يان) حضور ي و انسانْ حضوري

شاهرخ مسکوب و جهان اساطیر ایرانی

گروه مطالعات سياست و تمدن ايران برگزار مي كند ؛

نوروز و همگرایی منطقه ای

نشست نوروز و همگرایی منطقه ای در روزهای پایانی سال 1400 با حضور اساتید و پژوهشگران مهمان در تاریخ 24 اسفندماه برگزار شد. سخنرانان این نشست بزرگ آقای گارنیک آساطوریان، رئیس انستیتوی شرق شناسی دانشگاه استونی ایروان (ارمنست...

جنگ قدرت در پاکستان؛ ابعاد و پیامدها

گروه مطالعات جامعه و سياست خارجي افپاك برگزار مي كند ؛ با سخنراني و تحليل؛ دکتر عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل بین‌المللی دکتر نوذر شفیعی، استاد علوم سیاسی و مدیر گروه مطالعات جامعه و سیاست افپاک

کارنامه گروه های علمی
جنگ قدرت در پاکستان: ابعاد و پیامدها
جنگ قدرت در پاکستان: ابعاد و پیامدها

در تاریخ شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ نشست تخصصی گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی افپاک تحت عنوان «جنگ قدرت در پاکستان: ابعاد و پیامدها» با حضور دکتر عبدالرضا فرجی...

ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک)
ترجمان استراتژیک
«شاخص جهانی تروریسم در سال 2022»
آیا اسراییل می تواند و یا لزوماً می بایست به عضویت ناتو در آید؟
ارزیابی تهدیدات تروریستی سالهای 2019-2021
روسیه در قزاقستان قمار می‌کند
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
معرفی کتاب: مقدمه ‏ای بر مطالعات راهبردی