برنامه گروه های مطالعاتی
مصائب و مسایل خاورمیانه
مصائب و مسایل خاورمیانه

دوستان، همکاران، و دانشوران کوشا، درود و وقت بخیر. امیدوارم در این دوران فروبستة زحمت یا رحمت کرونایی، سلامتی جسم و روان برقرار باشد. خرسندم که به همت دوست...

فرهنگ رجایی (ناظر علمی)
شوک ژئوپلتیک در قفقاز جنوبی

بر خلاف دیدگاه بسیاری از تحلیلگران ، رویدادهای اخیر قفقاز جنوبی که در واقع برای جمهوری اسلامی ایران یک شوک ژئو...

مبانی خاورمیانه شناسی به قلم دکتر محمود سریع القلم

کلیدی ترین مفهوم در شناخت وضعیت نابسامان خاورمیانه / شمال آفریقا، مفهوم Nation-State است. تقریبا در این منطقه،...

محمود سريع القلم
تحلیل عامل روسی در روند احیای توافق هسته‌ای

دولت جو بایدن بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی خود قرار د...

سید حامد حسینی
اطلس گرسنگی در سوریه

سازمان بشردوستانه «حفاظت از کودکان» اخیراً در گزارشی به شدت در مورد افزایش شدید گرسنگی در سراسر سوریه ابراز نگ...

کوره معمای امنیت؛ پتانسیل های سوخته عربستان سعودی

در این یادداشت با ارائه یکسری از داده ها، متوجه واقعیت ها و پتانسیل های ویژه عربستان از لحاظ برخوردار بودن از ...

مهدی سلامی
گروه مطالعات افپاك ( افغانستان / پاكستان ) پژوهشکد...

گروه مطالعات افپاك ( افغانستان / پاكستان ) پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند ؛ موضوع نشست:...

مقالات جدید
مصائب و مسایل خاورمیانه
مصائب و مسایل خاورمیانه

دوستان، همکاران، و دانشوران کوشا، درود و وقت بخیر. امیدوارم در این دوران فروبستة زحمت یا رحمت کرونایی، سلامتی جسم و روان برقرار باشد. خرسندم که به همت دوست...

فرهنگ رجایی (ناظر علمی)
شوک ژئوپلتیک در قفقاز جنوبی
شوک ژئوپلتیک در قفقاز جنوبی

بر خلاف دیدگاه بسیاری از تحلیلگران ، رویدادهای اخیر قفقاز جنوبی که در واقع برای جمهوری اسلامی ایران یک شوک ژئوپلتیک محسوب می‌شود، برآیند‌ صرف‌کشمکش دیرپای ...

حمید  احمدی (ناظر علمی)
کارنامه گروه های مطالعاتی
روندهای جدید در نبرد مفهومی «غرب آسیا» در برابر «خاورمیانه»
مصائب و مسایل خاورمیانه
شوک ژئوپلتیک در قفقاز جنوبی
غرب آسیا؛ منطقه حیاتی سیاست بین الملل
گزارش گروه‌های مطالعاتی