برنامه گروه های علمی
فصلنامه مطالعات خاورميانه

به استحضار مي رساند كه حسب اعلام وزارت علوم در تاريخ يكم مرداد ماه ١٤٠١ ، فصلنامه مطالعات خاورميانه در آستانه سي امين سال و يا يكصد دهمين فصل انتشارش ، موفق گرديد با رعايت ضوابط و استانداردهاي اعلامي از سوي وزارت علوم ...

نظمِ قانونمند ؛ جان لاك

گروه مطالعاتِ  مفاهیم و متن هاي اساسي مرکز مطالعات خاورمیانه برگزار مي كند ؛

تخیل دینی: کارکرد، وظایف و نقش آن

گروه مطالعات روندهای فکری پژوهشكده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

استراتژي امريكاي بايدن و چين در جهان عرب و تآثيرات...

مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه به ابتكار مدير برنامه سياست خارجي چین برگزار مي كند ؛

تحليل مقايسه اي سياستگذاري كلان انرژي برق در ايران...

گروه مطالعات نفت، گاز و انرژي هاي نو پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه با همكاري گروه نظام بين الملل انجمن ايراني مطالعات غرب آسيا برگزار مي كند؛

تغییرات وضعیت دما، بارش و خشکسالی در کشور و چالشها...

گروه مطالعات هيدروپليتيك و تغييرات اقليمي پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

کارنامه گروه های علمی
ترجمان استراتژیک
هیچ کس خواهان نظم کنونی جهان نیست
موازنه قدرت نرم: تلاش های آمریکایی و چینی برای به دست آوردن قلب ها و ذهن ها
بریکس و چالش های حاکمیت جهانی
تعظیم به شاهزاده
تازه ها : کتب و فصل نامه ها
معرفی کتاب: مقدمه ‏ای بر مطالعات راهبردی