مناسبات چین و خاورمیانه

تعداد 1

گزارش نشست افتتاحیه گروه مطالعات چین و خاورمیانه

۵ بهمن ۱۳۹۹

نشست افتتاحیه گروه مطالعات چین و خاورمیانه مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور دکتر محسن شریعتی‌نیا مدیر گروه، با حضور افتخاری دکتر قدیر نصری رئیس پژوهشکده و اعضای گروه روز دوشنبه 22 دی 1399 از بستر اسکایپ برگزار شد.