سیاست و تمدن ایرانی

تعداد 1

گزارش نشست «بازی‌های زبانی شریعت در کشورهای مسلمان»

۵ بهمن ۱۳۹۹

اولین نشست علمی کمیته مطالعات تمدن ایرانی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور اعضای کمیته، دانشوران و پژوهشگران دانش سیاسی با سخنرانی پروفسور «بودوین دوپره»، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوردو فرانسه، استاد مدعو علوم سیاسی و ارتباطات دانشگاه کاتولیک لُوین بلژیک و عضو ارشد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، دکتر «منصور میراحمدی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر «احمد بستانی»، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و ناظر کمیته مطالعات تمدن ایرانی و «سیدرضا حسینی»، کاندیدای دکتری دانشگاه شهیدبهشتی و عضو کمیته مطالعات تمدن ایرانی در روز جمعه، 26 دی‌ماه 1399 برگزار شد.