جامعه و سیاست خارجی لبنان

تعداد 1

علل تاخیر در تشکیل دولت لبنان و سناریوهای پیش رو

۱۵ بهمن ۱۳۹۹

پس از انفجار اسکله ی بیروت در مرداد ماه 1399 خورشیدی و در پی آن استعفای هیات دولت لبنان به ریاست حسان دیاب، سعد حریری فرزند رفیق حریری نخست وزیر فقید این کشور، مامور تشکیل هیات دولت جدید شد. برغم گذشت چهار ماه از نامزدی حریری، هنوز گره های تشکیل دولت بازنشده و روزنامه‌های چاپ بیروت مانند النهار، الاخبار، البناء، اللواء، الجمهوریه و نداء الوطن ظرف روزهای گذشته نوشتند که نخست وزیر مستعفی تحرکاتی را در راستای باز کردن این گره ها آغاز و با سعد حریری و سپس نبیه بری رییس مجلس و میشل عون رییس جمهوری دیدار و گفت وگو و بر نیاز مبرم به توافق سیاسی میان تمام احزاب و گروه‌ها تاکید کرده است.