مریم طهماسبی

مریم طهماسبی

مریم طهماسبی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم طهماسبی مسائل خاورمیانه، مطالعات زنان و سیاست خارجی ایران می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله " گفتمان های زنان پس از انقلاب، مطالعه گفتمانهای اصول گرایی و اصلاح طلبی " ( فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی واحد تاکستان، سال ششم، بهار 1394)؛ "حقوق بشر و توسعه" ( خبرنامه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، سال دوم، بهار 1392).


تعداد 3

اثرات هیدروپلتیک ترکیه بر رودهای مرزی دجله و فرات

نویسنده: مریم طهماسبی | ۲۴ مهر ۱۳۹۶

پروژه های عظیم سازه ای ترکیه موسوم به گاپ نظام آب شناختی دو رودخانه دجله و فرات را که شریان حیاتی غرب آسیا است، به شدت متاثر و مختل نموده است. این پروژه ها شامل ساخت 22 سد است که مهم ترین آنها سد آتاتورک برروی فرات وسد ایلیسو برروی دجله است.

هیدروهژمونی آبراه های مرزی کشورهای خاورمیانه

نویسنده: مریم طهماسبی | ۲۴ آذر ۱۳۹۵

با اهتمام به اینکه کمبود آب یک بحران بالفعل است و ادامه این فرایند برای بقای زیست بوم منطقه مخاطره آمیزاست؛ برای برون رفت از این سیکل معیوب، لازم است تا کشورهای منطقه وزن هیدرو هژمونی خود را به سوی پتانسیل هیدرو سینرژی سوق دهند. 

حل بحران ریزگردها در پرتو همكاری های منطقه ای

نویسنده: فاطمه عالیشاه آرات بنی مریم طهماسبی | ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

بحران محیط زیست از مسائل مهم در امنیت بین الملل  محسوب می شود که جمع کثیری از کشورها را دربر می گیرد، ضمن آنکه امنیت زیست محیطی منوط به مدیریت پایدار و ماهیت ارتباطات میان دولت ها است.

بیوگرافی