محمد صیادی

محمد صیادی

محمد صیادی پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مهمان سابق در دانشگاه بین المللی فلوریدا در آمریکا است. حوزه پژوهشی نامبرده اقتصاد سیاسی، سیاست مقایسه ای و سیاست در خاورمیانه است.

وی هم اکنون مشغول پژوهش بر روی پروژه ای درباره اقتصاد سیاسی تعلیق توسعه در ایران است. تا کنون چندین مقاله از ایشان در مجلات علمی - پژوهشی مختلف از جمله پژوهشنامه علوم سیاسی و فصلنامه سیاست گذاری عمومی به چاپ رسیده است. آخرین آثار ایشان با عنوان «نئوپریبندالیسم و معمای توسعه: درآمدی نظری بر اقتصاد سیاسی تعلیق توسعه در ایران» در دست انتشار است. ایشان همچنین در کنفرانس های مختلف ملی و بین المللی از جمله همایش های سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علوم سیاسی غرب میانه آمریکا (MPSA ) به ارائه مقاله پرداخته است.

 

msps71@yahoo.com


تعداد 2

سناریوهای پیش روی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نویسنده: محمد صیادی | ۲۸ مهر ۱۳۹۹

با نگاهی به مناظره های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می توان دریافت که نامزدها بیش از آنکه بر خط مشی ها (policy) تمرکز کرده باشند، بر شخصیت، دروغ ها و نگرش های نزادپرستانه یا جنسیت زده یکدیگر تمرکز کرده اند. این مسأله در طول چهار سال گذشته از زمان مناظره های انجام شده میان هیلاری کلینتون و ترامپ، به یکی از شیوه های عمده دموکرات ها در تلاش برای پایین کشیدن ترامپ تبدیل شده است. این در حالی است که مشاهده مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا پیش از سال 2016 نشان می دهد که برنامه ها و سیاست ها بیش از امور شخصی تعیین کننده چالش میان نامزدها بوده است. آمریکایی ها به مثابه یک ملت، همانند دیگر ملت های جهان، از تنش میان جهت گیری های متناقض روان (psyche) خود رنج می برند.

آینده اسلام سیاسی در خاورمیانه

نویسنده: محمد صیادی | ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

جریان‌های سیاسی-اجتماعی در جهان اسلام که ذیل عناوینی چون اسلام سیاسی/ اسلام‌گرایی/ بنیادگرایی اسلامی قرار می‌گیرند، نه تنها از نظر مفهومی «برساخته »پژوهش‌های شرق‌شناسانه هستند بلکه از نظر ترمینولوژیک نیز واژگانی که برای نام‌گذاری آن‌ها به کار می‌رود، فارغ از ریشه‌های شرق‌شناسانه نیست. قرار گرفتن این جریان‌ها ذیل واژگان فوق، به برساخته شدن نظریاتی درباره آن‌ها منجر شده که اسلام را به عنوان کانون مرکزی آن‌ها قرار داده است. این در حالی است که اگر بپذیریم اسلام به مثابه سنتی جاری در خاورمیانه، پیش‌فرض ایده‌های متفکران این جریان‌ها بوده و اصولاً نظریه‌پردازی در جهان اسلام بدون در نظر گرفتن نقش اسلام به معنای نادیده گرفتن زمینه تاریخی- اجتماعی است، آنگاه می‌توان بر این نکته تأکید کرد که بررسی همه این جریان‌های فکری- سیاسی ذیل عناوین اسلام سیاسی/ اسلام‌گرایی/ بنیادگرایی اسلامی، به معنای ارائه کلیتی یکپارچه و نادیده انگاشتن تفاوت‌های عمیق میان آن‌ها است. هر یک از این جریان‌ها آبشخورهای فکری متفاوتی دارند و در وضعیت سیاسی-اجتماعی هر یک از کشورهای خاورمیانه که مبتنی بر ساختارهای سیاسی-اقتصادی و فرهنگ سیاسی خاص خود هستند، بروز و ظهور متفاوتی می‌یابند.

بیوگرافی