امید عرب زاده

امید عرب زاده

امید عرب زاده پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشد. حوزه مطالعاتی آقای عرب زاده مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی قدرتهای بزرگ می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارند.


تعداد 1

اهداف سفر خاورمیانه ای رئیس جمهور چین

نویسنده: امید عرب زاده | ۳۰ دی ۱۳۹۴

تحولات اخیر در منطقه باعث شده است که پکن بیش از پیش به مسایل منطقه ورود پیدا کند. چین به خوبی دریافته است که منفعل بودن و عدم ورود به مسایل منطقه خاورمیانه دیگر جوابگوی منافع رو به گسترش او نخواهد بود.

بیوگرافی