فائزه قاسمی

 فائزه قاسمی

فائزه قاسمی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم قاسمی مطالعات سیاست خارجی ایران، ترکیه شناسی و مسائل خاورمیانه است.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "راهکار پیشنهادی برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل"، با همکاری دکتر سید داوود آقایی، (فصلنامه سیاست، پاییز 1392).


تعداد 4

آینده شوم تکفیری ها

نویسنده:  فائزه قاسمی | ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

تفکرات وستفالیایی، معمولا اهمیت و قدرت گروه ها و سازمان های غیردولتی را نادیده می گیرند. این گروه¬ها زمانی که خارج از چارچوب ساختار شناخته شده دولت ملت ها عمل می کنند، به عنوان نوعی آنومی و یک بی نظمی که «تنها» باید سرکوب شود، دست کم گرفته می شوند. اما جهان امروز نشان داده این آنومی ها احتمالا بخشی از ساختار اصلی زیست ما در سیاست بین الملل کنونی هستند. قاعده¬اند و نه استثنا. نوعی مقاومت –فارغ از نگاه اخلاقی- در برابر نظم موجودند. تعدد گروه های تروریستی غیردولتی و زایش یکی پس از دیگری آنها نشان داده این گروه ها بخشی از مقاومت «متفاوت»ها در برابر تفکر غالب دولت-ملت گرایی هستند که علاقه¬مند به یکسان سازی ایده ها و رویه¬هاست. با این حال، امری دیگر درخصوص گروه های تروریستی هم غالبا نادیده گرفته شده است: توانایی آنها برای عمل کردن مانند دولت¬ها.

رقابت گروه های افراطی منطقه در زمینه جنگ رسانه ای

نویسنده:  فائزه قاسمی | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

در واقع فعالیت های رسانه ای گروه های تروریستی نشان می دهد افراط گرایان از روش ها و تاکتیک های متعددی در خصوص بهره مندی از رسانه ها استفاده می کنند که می تواند به آن ها امکان های متعددی را برای اثرگذاری بر طیف گسترده تری از مخاطبان فراهم سازد.

رخداد پاريس و گرايش مبارزه داعش به سمت غرب

نویسنده:  فائزه قاسمی | ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

رخدادهای اخیر فرانسه هراس های جدیدی را در جهان برانگیخته است. اگر داعش به عنوان گروه تروریستی نوظهور در خشونت عمل بسیار شدیدتر از گروه های مشابه پیشین خود عمل می کند، پس اعلام جنگ آن با جهان غرب، به ویژه با توجه به تجارب تاریخی گذشته، می تواند هراسی به مراتب وحشتناک تر از هراس القاعده را بیافریند.

اقتصاد سیاسی غنیمت در داعش

نویسنده:  فائزه قاسمی | ۲۲ دی ۱۳۹۳

در مجموع می توان اقتصاد گروه داعش را با توجه به بنیان آن که بر واژه غنیمت استوار شده، اقتصادی پرتنش دانست. اقتصادی که تنها در شراط بحران و جنگ می تواند دوام یابد و نمی تواند این گروه را به هدف خود مبنی بر تشکیل یک حکومت برساند.

بیوگرافی