امیر هوشنگ میر کوشش

امیر هوشنگ میر کوشش

امیر هوشنگ میر کوشش پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل از دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای میر کوشش مطالعه قدرت های بزرگ و مسائل خاورمیانه است.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است و در همایش های علمی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "نوجهانی شدن مجادله ای تئوریک؛ از انسان محوری به جهان محوری"، (فصلنامه روابط خارجی، تابستان 1391)؛ "امکان سنجی تحول مفاهیم در تالیفات اندیشمندان ایرانی رشته روابط بین الملل"، (فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، بهار 1391)؛ "نقش شبکه های اجتماعی بر تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا" (مجله علوم آمریکایی، 2012).