ابراهیم معراجی (مدیر گروه)

ابراهیم معراجی (مدیر گروه)


دکتر ابراهیم معراجی، دانش آموخته دکترای روابط بین‌الملل و مدرس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مدیر گروه بررسی ملاحظات استراتژیک آمریکا در خاورمیانه است، حوزه مطالعاتی وی مسائل آمریکا در خاورمیانه می باشد.

نام برده مولف دو جلد کتاب با عناوین “نقش اندیشکده‌ها در سیاست خارجی آمریکا” و “آداب و فنون دیپلماتیک” است که در انتشارات پژوهش‌های کاربردی معاونت برون مرزی صداو سیما و انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است. همچنین نویسنده مقالاتی به زبان انگلیسی و فارسی است و در کنفرانس‌های متعددی ملي و بین المللی حضور و سخنرانی داشته که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱. معراجی، ابراهیم. (۱۴۰۰). تاثیر تعارضات هویتی در تشدید منازعات سیاسی: مطالعه موردی بحران قره باغ. فصلنامه علمی مطالعات خاورمیانه, ۲۸(۲), ۷-۲۲. ،

2. معراجی, ابراهیم. (1399). تغییر رویکرد در سیاست خارجی ترکیه: از اتحادیه اروپا به خاورمیانه. فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی, 12(45), 17-31.

3. US Foreign Policy towards the European Union during Trump’s Presidency from The Perspective of Offensive Realism. Istanbul Security Conference 2019, TASAM, National Defense and Security Institute

. 4. Explaining Security variables in the Middle East. Armenian International Congress on Oriental Studies 2018

 5. China’s Security Objectives to Build “One Belt One Road” Project. The First International Conference on Chinese Studies 2019

6. In Search of Peace, in the Ethnic and Religious Conflicts of the Region. Istanbul Security Conference 2020, TASAM

National Defense and Security Institute

 

Ebrahim.Meraji@gmail.com