امیر ایمانی

امیر ایمانی

امیر ایمانی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه مرمره استانبول می باشد. حوزه مطالعاتی آقای ایمانی مسائل خاورمیانه و ترکیه شناسی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی و ترکی( استانبولی) در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ «چالش ارتش و مداخله نظامیان در روند دموکراسی ترکیه؛ بررسی تطبیقی دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق»