​​​​​​​حبیب عشایری

​​​​​​​حبیب عشایری

حبیب عشایری پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی آقای عشایری مسائل خاورمیانه و اندیشه سیاسی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله «نسبت سنجی فره ایزدی، فیلسوف شاه و امام در ساحت نظریه پردازی با تاکید بر آراء و اندیشه ابو نصر فارابی»، با همکاری محسن رضوانی، (سپهر سیاست، سال سوم، شماره 8، تابستان 95)، «مقایسه تحلیلی عدالت در فلسفه سیاسی افلاطون و جان رالز (با تاکید بر نظریه مثال خیر افلاطون)»، (سومین کنفرانس بین المللی پژوهش د علوم و تکنولوژی، برلین، 19 تیر 95)