احسان فلاحی

احسان فلاحی

 احسان فلاحی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه اصفهان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای فلاحی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی ایران می باشد.

 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "بررسی گفتمانی تغییر و تداوم اصول سیاست خارجی ج.ا. ایران در قفقاز جنوبی" با همکاری دکتر عنایت اله یزدانی ، (فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، وزارت امور خارجه، زمستان ۱۳۹۲)؛ "بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی (با تاکید بر ارمنستان و آذربایجان)"، با همکاری دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند، (دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشگاه تهران، پاییز و زمستان ۱۳۹۴)؛ "تاثیر منافع ملی کشورها بر حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی"، (فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد (مجمع تشخیص مصلحت نظام) در نوبت چاپ.

 


تعداد 1

چین و بحران سوریه

نویسنده: احسان فلاحی | ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

چین در حال حاضر هزینه ایستادگی در برابر طرف‌‌های درگیر در بحران سوریه را به دوش ایران و روسیه افکنده است و بر اساس منطق نئومرکانتلیستی خویش چشم به عرصه اقتصادی سوریۀ پسا بحران دوخته است. در حالی که روسیه و ایران با نگاه تامین منافع ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک خود در بحران سوریه حضور نظامی یافته‌‌اند.

بیوگرافی