رهبر طالعی حور

رهبر طالعی حور

آقای رهبر طالعی حور پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه اصفهان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای طالعی حور مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی ایران می باشد.

نامبرده دارای کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف کتاب "سیاست خارجی بازیگران منطقه ای و بین المللی در قبال داعش" با همکاری محسن باقری، (انتشارات دانشکده علوم و فنون، تابستان 1396)؛"نرم افزار گرایی سیاست خارجی نو محافظه کاران آمریکا در قبال ج.ا. ایران"، (دانشکده علوم و فنون فارابی، تابستان ۱۳۹۰)؛ تالیف مقاله: "پیمان راهبردی آمریکا- افغانستان و امنیت ملی ج.ا.ایران " با همکاری عبدالرضا باقری، (فصلنامه راهبرد دفاعی،سال یازدهم، شماره ۴۱،بهار ۱۳۹۲).