ابراهیم متقی

ابراهیم متقی

ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است. ایشان مدیر گروه «مطالعات راهبردی» در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر متقی مطالعات استراتژیک، سیاست و حکومت در قدرت های بزرگ، مدیریت بحران ها و مناقشات بین المللی، موازنه قوا و شکل گیری اتحادها و ائتلاف ها در روابط بین الملل است.

نامبرده کتاب ها و مقالات متعددی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده است. برخی از کتابهای ایشان؛ «ضرورت ها و الزام های پیمان دفاعی جمهوری اسلامی ایران» با همکاری خانم زهره پوستین چی، (مرکز تحقیقات راهبردی - دفاعی، ۱۳۹۶)، «رهیافت و فرایندهای دیپلماسی دفاعی در راهبرد امنیت ملی ج.ا. ایران»، (مرکز تحقیقات راهبردی - دفاعی، ۱۳۹۵)،«خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه اسلامی»، (انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۴)، از مقالات ایشان، «وجوه مشترک رژیم صهیونیستی و داعش در مبانی فکری، اهداف و اقدامات تروریستی»، ( پژوهشنامه رسانه بین الملل ۱، ۱۳۹۶)، «زمینه های ساختاری و پیامدهای راهبردی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا»، ( فصلنامه مطالعات سیاست خارجی، ۱۳۹۵)، «ریشه های تاریخی مقاومت در یمن و پیامدهای آن بر امنیت منطقه ای»، ( فصلنامه نگاه دو، ۱۳۹۴).