امین صفدری

امین صفدری

امین صفدری، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسایل آینده پژوهی در خاورمیانه است.

آقای صفدری مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«بررسی شاخص های تاثیر گذار بر بروز چالش در استان سمنان در بازه زمانی تابستان لغایت پاییز 1399»، (ماهنامه آینده نگاری وزارت کشور)

" COPENHAGEN SCHOOL, SECURITIZATION,AND MILITARY INTERVENTION IN POLITICS؛ "Indian J.Sci.Res.6 (1): 76-89, 2014

The Role of Controlling of Congress Party Majority in American Foreign Policy" Australian J.SCi.Res.6(2):88-93,2015

 

aminsafdary@yahoo.com