حامد حکمت آرا

حامد حکمت آرا

حامد حکمت‌آرا دانشجوی مقطع دکتری در رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و دانش‌آموخته دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه می‌باشد. وی عضو گروه مطالعات هیدروپلیتیک در خاورمیانه است. حوزه اصلی مطالعاتی آقای حکمت آرا هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب است.

نامبرده مقاله‌هایی را به فارسی و انگلیسی در مجله‌های معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. برخی از آثار پژوهشی وی عبارتند از: مقالات «دیپلماسی آب و اختلاف‌های آبی در منطقه قفقاز جنوبی»، با همکاری آقای جلال کلانتری، (فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست، ۱۳۹۹)؛ «دیپلماسی آب و اختلاف‌های آبی در منطقه مغرب»، با همکاری آقای دکتر محمدرضا دهشیری، (مجله رومانیایی علوم اجتماعی تکنیوم، ۲۰۲۰)؛ «دیپلماسی آب در حوضه آبریز دریاچه آرال»، با همکاری آقای دکتر محمدرضا دهشیری، (مجله کلمبیایی آمازونیا اینوستیگا، ۲۰۱۹)؛ «دیپلماسی آب و اختلاف‌های آبی در منطقه آسیای مرکزی»، با همکاری آقای دکتر سید علی محمودی، (دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، ۱۳۹۸)؛ «دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان»، با همکاری آقای دکتر محمدرضا دهشیری، (فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، ۱۳۹۷).

hamedhekmatara@gmail.com