سمیرا اکبری

سمیرا اکبری

سمیرا اکبری، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه آینده پژوهی غرب آسیا می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری رشته روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی است. حوزه مطالعاتی خانم اکبری آینده‌ پژوهی در غرب آسیا (خاورمیانه) و مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

مقالات «بهار عربی و تاثیر آن بر جایگاه اقلیم کردستان عراق در منطقه خاورمیانه»، (فصلنامه پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل،سال هفتم، شماره1، پیاپی 13، پاییز و زمستان 1397)؛ «مناقشه ایران و عربستان در پرتو تحولات 2011 در منطقه؛ گذار از رویکردهای امنیتی هویت محور به رئالیسم کلاسیک»، (فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 55، پاییز 1397)؛ «تحلیل دیدگاه های امام خمینی نسبت به مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی»، (پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 9، شماره 31، تابستان 1398).

samiraakbari1394@gmail.com