فرهاد وفایی فرد

فرهاد وفایی فرد

فرهاد وفایی فرد دانشجوی مقطع دکتری رشته روابط بین‌الملل در دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مهمان سابق است.حوزه مطالعاتی آقای وفایی فرد مسائل چین و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین اثر پژوهشی وی عبارت است از:

«آینده روابط ایران و روسیه بر سر سوریه (همکاری یا منازعه؟)»؛ (فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 1398)

farhad_vafaei_68@yahoo.com