محمدکاظم شجاعی

محمدکاظم شجاعی

محمدکاظم شجاعی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته مطالعات منطقه ای اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران می باشد. وی عضو گروه مناسبات اوراسیا - خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی ایشان مسائل قفقاز و آسیای میانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: کتاب «تاثیر اسطوره ها بر هویت یابی دولت قرقیزستان، نشریه مطالعات سیاسی»، (زمستان 1397، شماره 42)؛ ترجمه کتاب «ارتش و دولت در آسیای مرکزی از ارتش سرخ تا استقلال»، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم سال 1399) ؛ترجمه کتاب «سیاست طایفه ای و گذار در آسیای مرکزی»، (انتشارات وزارت امور خارجه اداره چاپ و انتشارات، سال 1398)؛ ترجمه کتاب «میان منطقه گرایی و روابط بین الملل»، ( انتشارات وزارت امور خارجه اداره چاپ و انتشارات، سال 1392 )


تعداد 1

تحولات اخیر در قفقاز جنوبی و افغانستان و «بیماری دوربینی» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محمدکاظم شجاعی | ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

ضرب المثلی در ادبیات سیاست خارجی وجود دارد که می گوید «همسایگی به معنای نزدیکی نیست». بر این اساس کشورهای همسایه لزوماً از نظر سیاسی به هم نزدیک نیستند. این گفته در موارد متعددی درست است.

بیوگرافی