اصغر افتخاری (ناظر علمی)

اصغر افتخاری (ناظر علمی)

دکتر اصغر افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است. وی ناظر علمی گروه آینده پژوهی غرب آسیا می باشد. حوزه های پژوهشی دکتر افتخاری:

«امنیت پژوهی» و «جامعه شناسی» با تاکید بر رویکرد اسلامی است. وی از مؤسسان مطالعات نوین امنیتی در ایران و طراح «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی» است که به عنوان «نظریه برتر ملی» در جشنواره بین المللی فارابی برگزیده شد. تعداد سی عنوان کتاب (اعم از تألیف و ترجمه)، شصت عنوان مقاله علمی- پزوهشی و مشارکت در بیش از سی عنوان مجموعه مقاله از جمله آثار علمی ایشان می باشد.


تعداد 1

غرب آسیا؛ منطقه حیاتی سیاست بین الملل

نویسنده: اصغر افتخاری (ناظر علمی) | ۶ اسفند ۱۳۹۹

اگرچه رویکردهای گوناگونی در مقام ارزیابیو تحلیل ساختار سیاست بین الملل، تاکنون عرضه شده اما نکته درخور توجه آن است که از هر منظری که به موضوع بنگریم- اعم از فرهنگی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و ... «غرب آسیا» به عنوان حوزه ای حیاتی و منطقه ای کانونی مطرح است.همین امر دلالت به اهمیت جایگاه و موقعیت « مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه» دارد.

بیوگرافی