محمد خواجویی (مدیر گروه)

محمد خواجویی (مدیر گروه)

محمد خواجوئی دانش آموخته رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران و مدیر گروه جامعه و سیاست در لبنان است. حوزه تخصصی او مسائل لبنان و سوریه و سیاست خارجی ایران است. فعالیت هایی از جمله پژوهشگری در مرکز مطالعات ابرار معاصر تهران، سردبیری گروه تحقیق و تفسیر خبرگزاری جمهوری اسلامی و ریاست دفتر این خبرگزاری در بیروت و نیز نویسندگی در روزنامه الاخبار لبنان را در کارنامه خود دارد. او تجربه تجربه زندگی در لبنان و سوریه و بررسی میدانی رویدادهای این دو کشور را دارد و به زبان های عربی و انگلیسی مسلط است.


تعداد 2

انتخابات پارلمانی 2022 لبنان؛ جدال قدیم و جدید

نویسنده: محمد خواجویی (مدیر گروه) | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

انتخابات پارلمانی لبنان در حالی روز یکشنبه (15 مه 2022/25 اردیبهشت 1401) برگزار می شود که فضای حاکم بر آن بیش از هرچیز تحت الشعاع بحران اقتصادی سه سال اخیر در این کشور قرار گرفته است. همه نگاه ها معطوف به این است که آیا اعتراض ها به ناکارامدی و فساد در این کشور تاثیری در آرایش نیروهای سیاسی در پارلمان و به تبع آن در دولت می گذارد؟

آیا «بین المللی شدن» راه خروج لبنان از بحران است؟

نویسنده: محمد خواجویی (مدیر گروه) | ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

در شرایطی که لبنان هفت ماه است که دولت ندارد و تورم و ویروس کرونا نیز اوضاع اقتصادی و معیشتی این کشور را در بحرانی بی سابقه فروبرده، اظهارات کاردینال «بشاره الراعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان درباره ضرورت تشکیل نشست بین المللی درباره لبنان، بر پیچیدگی شرایط افزود.

بیوگرافی