محسن شریعتی نیا (ناظر علمی)

محسن شریعتی نیا (ناظر علمی)

دکتر محسن شریعتی نیا ناظر علمی گروه مناسبات چین و خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. نامبرده دانش آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و هم اکنون استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر شریعتی نیا مسائل چین و شبه قاره می باشد. برخی آثار منتشر شده این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است:

 

1. م. شريعتي نيا, "آثار اجرايي شدن كمربند و راه بر محيط ژئواكونوميك ايران" , مطالعات آسياي مركزي و قفقاز, نسخه 26, صفحات:77-98, 1399.

2. م. شريعتي نيا, "روابط ايران و چين؛ گذار از مثلث رمانتيك به پيوند پايدار" , رهيافت هاي سياسي و بين المللي, نسخه 3, صفحات:95-115, 1399.

3. م. شريعتي نيا, ح. مسعودي, "چين و نظم هاي بين الملل" , سياست جهاني, نسخه 8, صفحات:7-32, 1398.

4. م. شريعتي نيا, ح. عزيزي, "همكاري ايران و چين در كمربند اقتصادي جاده ابريشم" , روابط خارجي, نسخه 9, صفحات:7-29, 1396.

5. م. حق شناس, م. موسوي شفايي, ك. سجاد پور, م. شريعتي نيا, "رقابت هاي ژئوپليتيك و روابط ايران و عربستان مكانيزم ها و راهبردها" , مطالعات سياسي جهان اسلام, نسخه 6, صفحات:1-32, 1396.

 

6. M. Shariatinia, H. Azizi, "Iran and the Belt and Road Initiative: Amid Hope and Fear" , Journal of Contemporary China, Vol.28, pp.984-994, 2019.

7. M. Shariatinia, H. Azizi, "Iran-China Cooperation in the Silk Road Economic Belt From Strategic Understanding to Operational Understanding" , China and World Economy, Vol.25, pp.46-61, 2017.

8. M. Abedin, M. Shariatinia, "Global Power Transition Sanctions and Iran s Export Orientation" , Iranian Review of Foreign Affairs, Vol.5, pp.5-28, 2014.