حمیدرضا دهقانی پوده (ناظر علمی)

حمیدرضا دهقانی پوده (ناظر علمی)

حمید رضا دهقانی پوده، سفیر کنونی کشورمان در قطر، دستیار وزیر خارجه و مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۳۹۷، رئیس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقا، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری‌های اسلامی در جده، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، معاون مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی و رئیس اداره آموزش وزارت امور خارجه و دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق از جمله سوابق کاری حمیدرضا دهقانی پوده است. حمیدرضا دهقانی دارنده مدرک دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و صاحب تالیفاتی در مباحث حقوقی و خاورمیانه است. ایشان ناظر علمی گروه مطالعات سوریه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد