حدیثه کولیایی

حدیثه کولیایی

حدیثه کولیایی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  مسائل استراتژیک خاورمیانه  است.  خانم کولیایی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد است. حوزه مطالعاتی وی مسائل مصر و شمال آفریقا می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- «بررسی تحولات دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی»، مجله علمی – تخصصی ملل، 1396؛

- «نقش کنگره در روابط تنش زای ایران و آمریکا از سال 1357- 1390»، پژوهشنامه روابط بین الملل، 1393.