سعید خنافره مودت

سعید خنافره مودت

سعید خنافره مودت، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندها و جریان های فکری در خاورمیانه  است.  وی دانشجوی دکتری تاریخ اسلام معاصر در دانشگاه تهران است.  حوزه مطالعاتی نامبرده سیاست خارجی و تمدن ایرانی و مسایل شمال آفریقا می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- تبارشناسی پیدایش مسأله اصلاح پوشش در جنبش زنان مصر (فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 1400)

- واکاوی نقش معین الملک در روابط ایران و عثمانی (سومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی، وزارت امور خارجه، 1398)

- روابط خارجی ایران و شام در دوره خوارزمشاهیان (اولین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران، 1396)