میلاد  کیایی

میلاد کیایی

میلاد کیایی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه نفت، گاز و انرژی های نو می باشد. وی دانش آموخته مطالعات منطقه ای از دانشگاه تهران است.حوزه مطالعاتی وی آینده پژوهی، انرژی و مسائل خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- کتاب: «چالش های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی»، نشر مخاطب؛

- مقاله : « مردم سالاری دینی و تاثیر آن بر همگرایی منطقه ای در خاورمیانه»، همایش مردم سالاری دینی؛ « چالش های روابط ترکیه و اسرائیل در دوره پس از مصالحه ) 2016-2018»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛

SECURITY THREATS TO REGIONAL POWERS INVESTMENT IN IRAQ AFTER THE DEFEAT OF ISIS, the Iranian Review of Foreign Affairs (IRFA)