نیلوفر باقرنیا

نیلوفر باقرنیا

نیلوفر باقرنیا، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی ملاحظات استراتژیک چین در خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری دانشگاه ملی استرالیا است. حوزه پژوهشی نامبرده مسائل استراتژیک خاورمیانه است.

خانم باقرنیا مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- کتاب: «مری. ال ترامپ، زیاد اما ناکافی، چگونه خانواده من خطرناک ترین مرد جهان را به وجود آورد؟»، حسنی چنار، رقیه، باقرنیا، نیلوفر، انتشارات سایمون اند شوستر، نیویورک.

- مقالات:

Baghernia, Niloufar. Meraji, Ebrahim. (2020). Understanding China’s Relationship with Bangladesh. CenRaPS Journal of Social Sciences, 2(3), 345-353. https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i3.41

§ Bahrami Moghadam. Sajad. Baghernia. Niloufar. (2020). ‘The Political Economy of Gold in Geo-Economic Evolving Conditions’. International Quarterly of Geopolitics, pp 1-21 http://journal.iag.ir/article_110566.html.

§ Baghernia, Niloufar. Mahmoodinejad, Elham Hesam. (2018). ‘Al‐Alam versus Al‐Arabiya: Iran and Saudi Arabia's Media Propaganda Tools’. Asian Politics and Policy Journal (APP). 10(2), pp 388-391. https://doi.org/10.1111/aspp.12386.

Zibaei, Mehdi, Ahmadi Khooy, Amir Reza, Baghernia, Niloufar. (March, 2021). Bureaucratic Diplomacy and Iran’s Middle East Policy: Foreign Relations with Saudi Arabia under Ahmadinejad and Rouhani. Iranian Review of Foreign Affairs.