پرویز قاسمی

پرویز قاسمی

پرویز قاسمی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  نفت، گاز و انرژی های نو می باشد. وی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی در دانشگاه آزاد واحد ساری است. حوزه پژوهشی نامبرده مسائل استراتژیک خاورمیانه می باشد.

وی مقالات متعددی در مجلات معتبر داخلی منتشر نموده که عبارتند از:

- « چالشهاي فراروي نظام اداري الكترونيك و راهكارهاي رفع آنها»، مجله علمي تخصصي علوم انساني، 1395؛

- « سنجش تاثير شفافيت مسير شغلي به واسطه تعهد مديران بر عملكرد سازماني»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، 1395

- « بررسي رابطه بين مديريت دانش با توانمندسازي و رضايت شغلي كاركنان»، اولين همايش ملي مديريت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتي، 1397