حسین ابراهیم نیا

حسین ابراهیم نیا

حسین ابراهیم نیا پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه تربیت مدرس می باشد. حوزه مطالعاتی آقای ابراهیم نیا مطالعات مصر و شمال آفریقا و مسائل خاورمیانه است. 

 

نامبرده کتب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است و در همایش های علمی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "بررسی تاثیر روی کارآمدن جریان های اسلام گرای تونس بر موقعیت بنیادگرایی اسلامی"، (فصل نامه مطالعات خاورمیانه، زمستان 1391)؛ "تونس و مصر در تلاطم -نگاهی کوتاه به تحولات دو کشور-" با همکاری منیره عروجی، (انتشارات سرافراز، 1392)؛ "اثر گسترش فناوری های چند بعدی اطلاعاتی بر صلح در منطقه خاورمیانه"، (انجمن ایرانی روابط بین الملل، 1391).