سید حسین امامی

سید حسین امامی

سید حسین امامی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه سیاست خارجی و تمدن ایرانی می باشد. وی دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه پژوهشی نامبرده روندها و جریان های فکری و جامعه شناسی سیاسی خاورمیانه است.

وی کتاب و مقالاتی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده که عبارتند از:

چاپ کتاب: «فرهنگ و پیشرفت مطلوب (مجموعه گفتگوها با دکتر مهدی گلشنی)»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1397؛

- کتاب:  «جامع حکمت شرق و غرب» مجموعه گفتگوها با دکتر غلامرضا اعوانی، انتشارات اطلاعات