زهرا ابوترابی اردستانی

زهرا ابوترابی اردستانی

زهرا ابو ترابی اردستانی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دکترای رشته روابط بین الملل از دانشگاه علیگره هندوستان می باشد. حوزه مطالعاتی خانم ابو ترابی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "ایران و بیداری اسلامی در خاورمیانه" (مجله علم و نظر، سال 1391، شماره 20)؛ "زنان در دهکده جهانی" (ژورنال بین المللی world affairs،2013)؛ "چاپ مقالاتی در ژورنال سفارت ج.ا. ایران در دهلی نو(هندوستان)"، (2014)