عوامل موفقیت مذاکرات 5+1 / رحمن قهرمانپور

رحمان قهرمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دستور کار مذاکرات ایران با 1+5 که قرار است در اواخر سپتامبر انجام شود مشخص نیست، تصریح کرد: بعد از مذاکرات پیشین ایران و گروه 1+5 که به مذاکرات اکتبر معروف است و در ژنو برگزار شد ، هیچ مذاکره‌ای بین دو طرف انجام نشده و از این گذشته اتفاقات جدیدی در موضوعات مدنظر دو طرف رخ داده است.

وی افزود: ایران بعد از مذاکرات اکتبر با گروه 1+5 غنی سازی 20 درصدی را شروع کرد و از طرف دیگر قطعنامه شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران شکل گرفته است، بر این اساس شرایط دو طرف نسبت به مذاکرات قبلی متفاوت شده است.

سردبیر نشریه همشهری دیپلماتیک  با بیان اینکه با توجه به تغییر شرایط به نظر می‌رسد دستور کار قبلی مذاکرات ایران و 1+5 چندان موضوعیت ندارد، اظهار داشت: موضوع تحریم‌ها و یا غنی‌سازی  و دیگر موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی در می تواند دستور کار مذاکرات قرار گیرد.

قهرمان پور تاکید کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی آنچه که فوری‌تر و دارای اولویت است ، اصل شکل‌گیری مذاکره بین طرفین است. به نحوی که دوباره طرفین به مسیر مذاکره برگردند و در این صورت در پشت میزهای مذاکره می‌توان بحث‌های مورد علاقه را طرح کرد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به مذاکرات ایران با گروه وین به منظور تبادل سوخت این مذاکرات را در شکل گیری گفتگو بین ایران و 1+5 موثر دانست و گفت: اگر مذاکرات وین به نتیجه مشخصی برسد می‌توان نسبت به موفقیت مذاکرات 1+5 نیز خوش‌بین بود.

وی در رابطه با ورود کشورهای جدید به مذاکرات ایران با 1+5 نیز اظهار داشت: برزیل و ترکیه در بحث مبادله سوخت وارد بحث شدند اما این بدان معنا نیست که این دو کشور در مذاکرات 1+5 نیز حضور داشته باشند.

قهرمان پور خاطرنشان کرد: اصل شکل‌گیری مذاکرات ایران با 1+5 و فرمول شکل‌گیری این گروه براساس مسایل بین ایران و قدرتهای بزرگ بود در حالی که برزیل و ترکیه قدرت منطقه‌ای هستند.

این کارشناس مسایل بین‌المللی تاکید کرد: اصل اینکه از بازیگران منطقه‌ای می‌توان در مذاکرات بهره گرفت ابتکار عمل مهمی است ، اما نباید خود را در یک قالب مشخص محدود کنیم و ضروری است از قدرتهای در حال ظهور بهره گرفته شود.

ادامه