همایش با موضوع دشواریهای گذر به دموکراسی در مصر و تونس

 مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 همایش تخصصی با موضوع : دشواریهای گذر به دموکراسی در مصر و تونس

با حضور:

آقای مهدی خضریان ؛کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

آقای دکتر سید عبد الامیر نبوی؛پژوهشگر ارشد در جنبشهای اسلامی خاورمیانه

آقای دکتر قهرمانپور؛ پژوهشگر ارشد در سیاست و امنیت بین الملل

 آقای دکتر مرتضی بحرانی ؛ پژوهشگر ارشد در اندیشه های سیاسی معاصر در جهان عرب

 زمان: چهارشنبه مورخ 90/1/31 ،ساعت 15

مکان: بلوار کشاورز ، خیابان شهید نادری ، پلاک 8، سالن همایشهای مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات  استراتژیک خاورمیانه