بازدید هیئت دیپلماتیک خارجی از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز شنبه 5 آذر 1390، هیئت دیپلماتیک خارجی از کشورهای آفریقایی و اروپایی که دوره آموزشی دیپلماتیک را در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه می گذرانند از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه بازدید کردند.

در این جلسه غیررسمی که با شرکت اعضای هئیت علمی و پژوهشگران مهمان پژوهشکده صورت گرفت ابتدا دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات خاورمیانه ضمن معرفی فعالیت های علمی – پژوهشی مرکز مطالعات خاورمیانه و برنامه پژوهشگران مهمان در پژوهشکده، در مورد مسائل منطقه ای نکاتی را اظهار داشتند.
دکتر برزگر درباره بحران سوریه، چشم انداز مذاکرات هسته ای بین ایران و غرب و مسائل صلح اعراب و اسراییل نکاتی را مطرح کرد.
وی بحران سوریه را موضوعی  فراتر از خواسته های داخلی مردم به مسئله توازن قوای منطقه ای و نقش بازیگران خارجی ارتباط داده و اظهار داشت: نقش دو بازیگر منطقه ای یعنی ایران و ترکیه در این بحران بسیار سرنوشت ساز است. 

در مورد برنامه هسته ای،دکتر برزگر تنها راه حل قابل قبول را دستیابی به رضایت نسبی طرفین و در قالب یک استراتژی برد- برد مطرح کرد. همچنین در مسئله صلح اعراب و اسراییل هم ایشان اظهار داشت که با تحولات جهان عرب و افزایش نقش افکار عمومی و جوانان در منطقه، آینده مذاکرات صلح با اسراییل پیچیده تر شده و تقاضاهای مردم عرب فشارهایی را بر رژیم اسراییل برای محدود کردن خواسته های فزاینده خود وارد کرده است. 

بعد از سخنان دکتر برزگر سؤالاتی از سوی حضار مطرح شد و ایشان به سوالات پاسخ داد. در نهایت اعضای هیئت علمی پژوهشکده وهیئت بازدید کننده عکس یادگاری گرفتند.