دیدار هیئت عالی رتبه دیپلماتیک_پژوهشی چینی از مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز سه شنبه 20 دی ماه 1390، هیئت عالی رتبه دیپلماتیک- پژوهشی چینی که به عنوان مهمان دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در ایران بسر می برند از مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه دیدار کردند. در این جلسه غیررسمی که با شرکت اعضای هئیت علمی و پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه صورت گرفت، دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، آقای چی پیدینگ (Ji Peiding) رئیس هیئت چینی و عضو گروه مشورتی سیاست خارجی وزارت امور خارجه چین، دکتر وانگ جیسی (Wang Jisi) استاد روابط بین الملل دانشگاه پکن، آقای وا سیک  (Wu Sike) عضو شورای مشورتی سیاسی و نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آقای یو هونگ یانگ (Yu Hong Yang) سفیر چین در ایران در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای نکاتی را مطرح و به تبادل نظر با حاضرین در جلسه پرداختند. 
 

در ابتدا برزگر در ارتباط با اهمیت چین در سیاست خارجی ایران و به خصوص در استراتژی کلان ایران در "نگاه به شرق" در قالب امنیت انرژی، توسعه و ادغام اقتصادی و همچنین در صحنه روابط بین المللی ایران و به خصوص روابط با غرب و آمریکا نکاتی را مطرح  کردند. از نظر ایشان توسعه روابط با منطقه پاسیفیک و اقیانوس هند از اولویتهای سیاست خارجی ایران در آینده خواهد بود و از این لحاظ چین نقش محوری خواهد داشت. برزگر در خصوص برنامه هسته ای ایران و رویکرد چین اشاره کردند که ایران از چین انتظار غیرمعقولی ندارد و خواهان نگاهی مستقل و عادلانه در حوزه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران در صحنه بین المللی است. همچنین ایشان در پاسخ به سؤالی از سوی رئیس هیئت چینی مبنی بر احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، جنگ را بدترین گزینه ممکن دانسته و طرح سناریوهای حمله نظامی در این روزها را بیشتر در راستای تداوم سیاست فشار سیاسی آمریکا بر ایران برای تغییر سیاست هسته ای خود دانستند. 
 

در ادامه آقای چی پیدینگ (Ji Peiding) رئیس هیئت چینی و عضو گروه مشورتی سیاست خارجی وزارت امور خارجه چین، با اشاره به اینکه ایران یک بازیگر مهم منطقه ای و بین المللی است، بر اهمیت ایران در سیاست خارجی چین تأکید کردند. ایشان با اشاره به تعاملات تجاری گسترده میان دو کشور، اظهار داشتند که سیاست چین در قبال ایران برمبنای حفظ و تداوم رابطه خوب در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. در ادامه ایشان تغییر سیاست دولت آمریکا و توجه به شرق آسیا و پاسیفیک را بسیار مهم دانستند. ایشان در پاسخ به سئوال یکی از حضار مبنی بر حمایت احتمالی چین از تحریم های بیشتر غرب علیه ایران آن را غیر سازنده و برخلاف سیاست فعلی چین دانستند.  
 

دکتر وانگ جیسی (Wang  Jisi) استاد روابط بین الملل دانشگاه پکن نیز به عنوان سخنران بعدی در خصوص حمله نظامی غرب به ایران، احتمال جنگ علیه ایران را به دلیل اولویت داشتن مسائل داخلی در سیاست های اوباما، نامحتمل دانستند. علاوه براین، ایشان سیاست چین نسبت به خلیج فارس و خاورمیانه را سیاستی متوازن و محتاطانه دانسته و در خصوص مانور اخیر نظامی ایران در خلیج فارس، این مانور را پیام و علامتی برای آمریکا جهت اتخاذ رفتاری عاقلانه و محتاطانه در قبال ایران مطرح کردند. 
 

آقای وا سیک (Wu Sike) سخنران دیگر چینی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار داشتند که چین به تحولات جهان عرب حساس و از خواسته های مردم منطقه آگاه است. ایشان با اشاره به مخالفت چین با دخالت قدرت های خارجی در تحولات داخلی کشورهای منطقه بر تحقق خواست های مردم منطقه تأکید کرده و راه حل این بحران ها را گفتگو و مذاکره دانستند. علاوه بر این وی با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق و به تبع آن خلأ ایجاد شده در منطقه،  بر نقش و تأثیرگذاری عراق بر تحولات سوریه به عنوان همسایه مهم این کشور تأکید کردند. در پایان آقای یو هونگ یانگ (Yu Hong Yang) سفیر چین در ایران نیز بر این نکته تأکید کردند که چین با تحریم ایران و هر گونه تهدید و حمله نظامی به این کشور مخالف است. در نهایت این جلسه با پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه و گرفتن عکس یادگاری اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مهمان پژوهشکده و هیئت بازدیدکننده خاتمه یافت.