بازدید هیئت عالی رتبه سیاسی ویتنامی از مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز سه شنبه 2 اسفند ماه 1390 هیئت عالی رتبه سیاسی ویتنامی که به دعوت مقامات رسمی کشور در ایران به سر می بردند، از مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه بازدید کردند. در این جلسه غیر رسمی که با شرکت مسئولان و اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه صورت گرفت، دو طرف در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای به بحث و  تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا دکتر موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ضمن خوشامد گویی با اشاره به نقش مهم ایران در امنیت منطقه ای و جهانی، تحولات منطقه را ناشی از "بیداری اسلامی" و بازگشت مردم منطقه به اصالت خود که همان اسلام خواهی است، دانستند. در ادامه دکتر برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، با اشاره به مسائل و تحولات صورت گرفته در منطقه، بر راه حل "منطقه گرایی" به خصوص برای حل بحران سوریه تأکید کردند. 

در ادامه هیئت ویتنامی نیز با اشاره به تحولات منطقه ای، ضمن تأکید بر پیچیدگی و خطرات این تحولات، هدف دخالت آمریکا و غرب در منطقه به خصوص در سوریه را پیگری منافع خود مطرح کردند. در نهایت دو طرف بر گسترش روابط دو جانبه در سطوح پژوهشی- علمی و فرهنگی تأکید کردند.