نشست "روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات جهان عرب"

مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز بین المللی مطالعات صلح برگزار
می کند

                       

                          نشست "روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات جهان عرب"

 


سخنرانان:

  

-رئیس نشست: دکتر کیهان برزگر، عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی

  

-دکتر سید محمد کاظم سجادپور، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه  


موضوع سخنرانی: "روابط ترکیه و غرب در پرتو تحولات جهان عرب"  

 

-آقای محمد فرازمند، متخصص مسائل جهان عرب و سفیر سابق ایران در بحرین

 
موضوع سخنرانی: "نقش بازیگران عربی در روابط ایران و ترکیه"

  

-دکتر جواد صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 
 موضوع سخنرانی: "امکان پذیری مدل ترکیه برای جهان عرب"زمان: پنج شنبه 18 اسفند ماه 1390     ساعت: 17:00- 15:00مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6، سالن همایش های مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 
حضور در این نشست با دعوت قبلی و هماهنگی می باشد. لطفاً حضور خود را با شماره تلفن  88961770 و یا آدرس الکترونیکی  tavakoli@merc.ir  هماهنگ فرمایید.