نشست با موضوع "روسیه و امنیت خاورمیانه"

گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری دانشکده مطالعات جهان و انجمن
ایرانی روابط بین الملل برگزار می کند

 


 نشست با موضوع

 "روسیه و امنیت خاورمیانه"

 

 

سخنرانان:

            - 
رئیس نشست: دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

      - دکتر جهانگیر کرمی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، با موضوع "روسیه-ایران و تحولات جهان عرب
- دکتر حسین دهشیار پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با موضوع "روابط روسیه و آمریکا در تحولات جهان عرب"       
 

زمان: روز شنبه 6 خرداد ماه 1391،   ساعت: 19:00- 17:00


مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6، سالن همایش های پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه 


 

 محققان و دانشجویان محترم: 

با توجه به اینکه حضور در نشست ها و جلسات پژوهشکده با هماهنگی قبلی می باشد، خواهشمند است حضور خود را جهت گنجانده شدن نام شما در لیست حاضرین تا ساعت 12:00 روز شنبه 6 خرداد ماه 1391 با شماره تلفن 88961770 و یا آدرس الکترونیکی tavakoli@merc.ir هماهنگ فرمایید.