حضور مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در نمایشگاه مطبوعات

این مرکز با شرکت در نمایشگاه مطبوعات درغرفه خود مجموعه نشریات منتشره توسط این مرکز را برای آشنایی و خرید علاقمندان،متخصصان و دانشجویان به نمایش گذاشته است. در این غرفه شماره های جدید و گذشته این نشریات شامل فصلنامه خاورمیانه، فصلنامه مطالعات منطقه ای،Discourse ( به زبان انگلیسی) و فصلنامه فصلیه ایران و العرب ( به زبان عربی) عرضه شده است. همچنین با راه اندازی سایت خود در غرفه امکان آن را فراهم آورده است تا مطالب مندرج در سایت در مورد مسایل کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه را مطالعه نمائید.
 

زمان:7 الی 13 آبانماه 1391

مکان: مصلای بزرگ امام خمینی (ره) / تهران . ساعت بازدید: 9 الی 20
 

محل غرفه: شبستان 18، سالن اصلی، راه ورودی شماره 10، بخش مطبوعات بین الملل