درگذشت مرحومه خانم نرجس هاشمی میاندشتی

با نهایت تأثر و تأسف
                                 

درگذشت مرحومه خانم نرجس هاشمی میاندشتی "پژوهشگرمهمان" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه را به خانواده
 
محترم، اساتید وهمکاران آن مرحومه در پژوهشکده

تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برایشان آرامش و مغفرت و برای بازماندگان صبر خواستاریم.
 

مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه