چکیده مقالات همایش "دو سال پس از انقلاب 25 ژانویه؛ درس‌ها و دستاوردها"

روز شنبه 5 اسفند ماه 1391 دومین همایش مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع  "دو سال پس از انقلاب 25 ژانویه؛ درس‌ها و دستاوردها" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. این همایش با حضور اساتید، اعضای انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و جمع کثیری از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف در دو نشست تشکیل شد. پیش از آغاز نشست اول، دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ضمن خوشامد گویی به حاضرین، نکاتی را در خصوص "اهمیت مسائل مصر در خاورمیانه" مطرح کرد. سپس دکتر عبدالأمیر نبوی دبیر همایش و مدیر گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا پژوهشکده به نکاتی در خصوص اهمیت برگزاری این همایش اشاره نمود. نشست اول به ریاست دکتر سید جواد صالحی پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز برگزار شد. در این نشست آقای فرزاد پورسعید عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، آقای محمد سلطانی نژاد پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و آقای اباذر براری پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  سخنرانی کردند. پیش از آغاز نشست دوم، دکتر مجتبی مقصودی رئیس انجمن علوم سیاسی ایران نیز نکاتی را در خصوص اهمیت برگزاری این همایش مطرح کرد. در ادامه همایش، نشست دوم به ریاست دکتر ماندانا تیشه یار پژوهشگر ارشد مطالعات بین المللی برگزار شد. در این نشست دکتر مرتضی بَحرانی استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر عباس خلجی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) و دکتر قدیر نصری پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به ایراد سخنرانی پرداختند.